How to come out at work, about anything | The Way We Work, a TED series

151,292 views

2020-11-30・ TED

How to come out at work, about anything | The Way We Work, a TED series

151,292 views・2020-11-30

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

00:00
Transcriber: TED Translators Admin Reviewer: Ivana Korom
00:00
Coming out.
Vertaald door: Simone Otter Nagekeken door: Peter Van de Ven
Uit de kast komen.
00:01
Typically we think of this
Gewoonlijk vinden we dit een ervaring die alleen bij de lgbt-gemeenschap hoort.
00:02
as being an experience specific to the queer community.
00:04
But we all have things that we're keeping in our closets.
Maar we verstoppen allemaal dingen in de kast.
00:07
It could be something about our home and family life,
Iets over ons leven of ons familieleven
of onze mentale of fysieke gezondheid.
00:10
about our mental or physical health.
00:11
Maybe you're not allergic to cats, you just don't like them.
Misschien ben je niet allergisch, maar vind je katten gewoon stom.
00:14
I feel you on that one.
Ik leef met je mee.
00:15
Whatever it is that you're keeping in your closet,
Wat je ook in je kast verstopt,
het geeft vorm aan hoe jij door de wereld navigeert,
00:18
it shapes the way you navigate the world.
inclusief op je werk.
00:20
That can include your work life.
00:21
So how do we go about disclosing these important,
Hoe pakken we het aan
om zulke belangrijke maar ook lastig te bespreken kanten van onszelf te tonen?
00:24
but sometimes difficult to talk about aspects of who we are?
00:27
And when someone comes out to us,
Als een ander uit de kast komt,
hoe kunnen we dan het beste luisteren en hen steunen?
00:29
what can we best do to listen and support them?
00:31
[The Way We Work]
[TED: Hoe we werken]
00:34
[Made possible with the support of Dropbox]
Hoi, mijn naam is Micah,
00:36
Hi, my name's Micah.
00:37
But it hasn't always been.
maar dat was het niet altijd zo.
00:38
After a year at my current place of work,
Na een jaar bij mijn huidige werkgever
00:40
I started the process of coming out as trans.
begon ik als transgender uit de kast te komen.
00:42
When I sat down with human resources to talk
Toen ik met personeelszaken in gesprek ging
00:45
about how to reintroduce myself to everybody,
over hoe ik mezelf opnieuw aan iedereen moest voorstellen,
00:47
neither of us had answers.
hadden we hier geen antwoord op.
00:49
Nobody at my place of work had come out as trans before,
Nog nooit was iemand bij dit bedrijf als trans uit de kast gekomen.
00:52
but that's what I'm here to offer you.
Daarom bied ik jullie dit nu aan.
00:54
Three tips on how to talk
Drie tips om te praten
00:55
about things that are hard to talk about.
over dingen die zo lastig te bespreken zijn.
00:58
And for those of you on the other side of the conversation,
Voor jullie aan de andere kant van het gesprek heb ik ook wat tips
01:00
I have some advice for you too, on how you can best listen,
over hoe je het beste kan luisteren, reageren
01:03
respond and be an active ally for your colleague.
en een actieve bondgenoot van je collega kan zijn.
01:06
I can't give you the exact words to say,
Ik kan je de juiste woorden niet voorzeggen,
01:08
because they should be your own.
want die moeten vanuit jezelf komen.
01:10
After all I don't know what you're keeping in your closet.
Ik weet tenslotte niet wat je in je kast verstopt.
01:12
But whatever it might be,
Maar wat het ook is,
01:14
I hope these tips will provide you with a framework
ik hoop dat deze tips je houvast kunnen geven
01:16
that's going to help you decide exactly what you want to say
om je te helpen kiezen wat je precies wil zeggen
en hoe je het wil zeggen.
01:19
and how you want to say it.
01:20
Know what you want and don't want out of the conversation.
Weet wat je wel en niet met het gesprek wil bereiken.
01:23
To know this, ask yourself questions like,
Om dit te bepalen, stel jezelf vragen zoals:
01:25
do I need anything
Heb ik iets nodig van de persoon aan wie ik dit vertel?
01:26
from the person that I'm disclosing this to?
01:28
Where do I want the conversation to go from here,
Waar wil ik dat het gesprek heengaat, als het al ergens heen moet?
01:31
if anywhere at all?
Hoe wil dat deze persoon aankijkt
01:32
And how do I want this person
01:33
to understand my own relationship with this aspect of who I am?
tegen mijn eigen relatie met deze kant van mezelf?
01:36
So, in my case, I knew I wanted people to call me
In mijn geval wist ik
dat ik wilde dat mensen me met Micah en met hij en hem aan zouden spreken.
01:39
by my new name and pronouns.
01:41
But I also didn't want them to avoid me
Maar ik wilde niet dat ze mij ontweken
01:43
out of fear of messing them up.
uit angst om een fout te maken.
01:45
This was going to take time.
Dit had tijd nodig.
01:46
And I wanted this to feel like any other ordinary fact
Ik wilde ook dat dit zou aanvoelen als ieder ander feit
01:49
about who I am.
over wie ik ben.
01:50
So now we know what we want to communicate.
Nu weten we wat we willen zeggen.
01:52
Let's talk about how we're going to say it.
Laten we bespreken hoe we het zeggen,
01:54
By setting the tone.
door een toon te zetten.
Je wil de informatie presenteren
01:56
You're going to want to present the information
op de manier waarop je wil dat anderen reageren.
01:58
in the same way you want people to respond to it.
02:00
They're going to be looking and listening for cues
Zij zullen zoeken en luisteren naar hints
over wat de juiste reactie is.
02:03
on what the appropriate response is.
02:04
Is this something that you want to be celebrated?
Wil je dat het gevierd wordt?
Ik ben transgender!
02:07
I'm trans!
02:08
Or do you want to just address it and move on with your life?
Of wil je het gewoon zeggen en doorgaan met je leven?
Oh, trouwens, ik ben transgender.
02:11
Oh, by the way, I'm trans.
02:12
There's no one right way to say it for everybody.
Er is niet één juiste manier voor iedereen.
02:15
What's most important here is what's right for you.
Het belangrijkste is wat juist is voor jou.
Let wel,
02:18
Another note,
we zullen geen controle hebben over hoe iedereen hierop reageert.
02:19
we're not going to be able to control the way
02:21
in which everybody responds to this.
Maar we hebben wel controle
02:23
But what we do have control over
02:24
is how they understand our own relationship
over hoe ze tegen onze relatie aankijken met dit deel van wie we zijn.
02:26
with this part of who we are.
Nu we weten wat we willen zeggen en hoe we het willen zeggen:
02:28
So now that we know what we want to say
02:30
and how we want to say it,
02:31
where do we want the conversation to go from here?
waar willen we dat het gesprek heengaat?
02:33
Well, my advice is to give an action item.
Mijn advies is om een actiepunt te geven.
02:35
This will help you keep control of the conversation
Dit helpt om controle over het gesprek te houden,
02:38
by giving people direction
door mensen een indicatie te geven
02:39
on what they're supposed to do or say next.
van wat ze vervolgens moeten doen of zeggen.
02:42
I knew I wanted this to feel like any other ordinary fact about who I am.
Ik wist dat ik wilde dat dit zou voelen als ieder ander feit over wie ik ben,
02:46
So I decided I was going to use my coming out
daarom besloot ik om mijn coming-out te gebruiken
02:48
to solve an ordinary problem.
om een doorsnee probleem op te lossen.
02:50
And I sent the following email.
Ik stuurde de volgende e-mail:
02:52
"Hello all, I need your help.
"Hoi allemaal, ik heb jullie hulp nodig.
02:54
I am in the market for a moisturizer to help with my dry skin.
Ik ben op zoek naar crème die helpt tegen mijn droge huid.
02:57
I'm also in the process of out as trans.
Ook wil ik uit de kast komen als transgender.
03:00
I'm changing my name to Micah
Ik verander mijn naam in Micah
03:01
and my pronouns are he, him, his.
en mijn voornaamwoorden in hij, hem en zijn.
03:04
If you have any questions about my change in pronouns
Als je vragen hebt over mijn nieuwe voornaamwoorden
03:06
or my skin care needs,
of mijn huidverzorging,
03:08
feel free to send an email
stuur gerust een e-mail
03:09
to my updated contact information.
naar mijn vernieuwde contactgegevens.
03:12
And I'd also like to note that while my skin is dry,
Ik wil ook opmerken dat mijn huid wel droog is,
03:14
it is not too sensitive.
maar niet zo gevoelig.
03:16
We're all going to mess up my name and my pronouns,
We gaan ons vergissen in mijn naam en voornaamwoorden,
03:18
myself included.
ikzelf ook.
03:19
So when this happens, don't panic or cringe!
Als dit gebeurt, geen paniek, schaam je niet.
03:22
Please be kind to yourself
Wees aardig voor jezelf,
03:24
as we stumble through these growing pains together.
we komen hier samen met vallen en opstaan doorheen.
03:26
I'm fortunate and grateful to work in a place
Ik heb het geluk en ben dankbaar dat ik ergens kan werken
03:29
where I feel embraced in any form,
waar ik me hoe dan ook welkom voel,
03:31
be it as a transgender man or a person with dry skin
of het nu als een transgender man of iemand met droge huid is,
03:34
or in this case, both."
of zoals in mijn geval, allebei."
03:37
Now, I'm going to be honest,
Ik zal eerlijk zijn,
03:39
I haven't made many changes to my skin-care routine
ik heb niet veel veranderd aan mijn huidverzorging
03:41
since sending this email.
sinds deze e-mail.
Maar ik kan zeggen dat ik veel beter in mijn vel zit.
03:43
But I will say that I am feeling much more comfortable
03:45
in my own skin.
03:46
And that's what thanks to responses like these.
Dat heb ik te danken aan reacties zoals deze.
03:49
[You have all the love and support, Micah!
[Je hebt alle liefde en steun, Micah!
03:51
And please know that I highly rec Clinique products.]
En ik raad je vooral producten van Clinique aan.]
03:54
[You are the best.
[Je bent en zal altijd een van mijn favoriete personen (op werk) zijn.
03:55
You are and will always be one of my favorite people (at work).
Ondanks je droge huid.]
03:58
Even if you do have terribly dry skin.]
[Dank je dat je jezelf bent,
04:00
[Thank you for being you,
hoe veel of weinig je ook wil praten over droge huid, gender, lichamen, etc.]
04:01
however much or little you want to talk about dry skin, genders, bodies, etc.
[Dank je dat je ons toestemming geeft om fouten te maken.
04:05
I will be here for you.]
04:06
[Thank you for giving us permission to mess up ...]
Ik zal proberen ze niet te maken!]
04:09
Now you might be wondering,
Nu vraag je je misschien af:
als ik de luisteraar in dit gesprek was,
04:11
if I'm the listener in this conversation,
wat kan ik doen om mijn collega te steunen
04:13
what can I best do to support my colleague
behalve ze misschien doorsturen naar mijn dermatoloog?
04:15
other than maybe referring them to my dermatologist?
04:17
Well, for starters, listen
Om te beginnen,
luister met een open hart en een meelevend oor.
04:19
with an open heart and an empathetic ear.
04:21
You're especially going to want to listen here
Je wil hier vooral luisteren naar het taalgebruik dat ze gebruiken
04:24
for the specific language the person is using
om zichzelf en deze ervaring beschrijven,
04:26
to describe themself and their experience
want dat is het taalgebruik dat jij ook wil gebruiken.
04:28
because that's the same language
04:29
you're going to want to use back to them.
Je hebt misschien de neiging om je collega's vragen te stellen
04:31
You might be tempted to ask your coworkers some questions
over hun identiteit.
04:34
about their identity.
Voordat je hen een vraag stelt,
04:35
Before you ask them a question,
ga bij jezelf na:
04:37
ask yourself,
kan ik het antwoord in een zoekmachine vinden?
04:38
can I find the answer to this in a search engine?
Vaak is het antwoord hierop ja.
04:40
Chances are the answer is yes.
Als het antwoord nee is, vraag jezelf af:
04:42
And if the answer is no, ask yourself,
is deze vraag te persoonlijk
04:44
is this too personal of a question
04:45
for me to be asking my colleague.
om aan een collega te vragen?
Een vraag die je echter wel kan stellen:
04:47
One question that is okay to ask though,
is er iets dat ik kan doen om je op dit moment te helpen?
04:49
is there anything I can do to support you at this time?
04:51
This is a note for if you're responding in the moment and in person.
Dat is een opmerking voor als je direct en persoonlijk reageert.
04:55
But if you want to be an active ally,
Voor een actieve bondgenoot
04:56
the conversation doesn't end here,
eindigt het gesprek niet hier.
04:58
it picks up again with your colleagues and human resources
Het gaat verder met je collega's en met personeelszaken
05:01
on how you can make your workplace more inclusive
over hoe jullie het op werk inclusiever kunnen maken
05:04
of this person's identity.
voor zijn of haar identiteit.
05:06
Chances are it's not just going to help them
Grote kans dat het niet alleen hen helpt,
05:08
but maybe someone else down the line.
maar later ook iemand anders.
05:09
Now, in my case,
In mijn geval
is dat voornaamwoorden toevoegen aan de e-mailhandtekening
05:11
it would be adding pronouns to your email signature
05:13
and asking your coworkers to do the same
en je collega's vragen dat ook te doen
05:15
in order to help normalize it across the org.
om dat in het hele bedrijf te normaliseren.
05:17
It could also be talking to HR
Misschien is het praten met HR
05:19
about having more trans-inclusive health care policies.
over trans-inclusievere gezondheidsregels.
05:22
And my last piece of advice is for both the listener
Mijn laatste advies is voor zowel de luisteraar
05:24
and the leader in the conversation.
als de leider van het gesprek.
05:26
Remember that they're the same person
Onthoud dat ze nog steeds dezelfde persoon zijn
05:28
you've always known them to be.
die je al die tijd gekend hebt.
05:30
It's the weight of stereotypes and stigmas
Het is de last van stereotypes en stigmas
05:32
that often keep our closet doors shut.
die onze kastdeuren vaak dicht houdt.
05:34
We're afraid people are now going to see us as this thing
We zijn bang dat mensen ons nu als dit idee gaan zien
05:37
instead of seeing this thing as an aspect of who we are,
in plaats van dit idee te zien als een deel van wie we zijn
05:41
of we've always been.
en altijd al waren.
05:42
I know that was the case for me too,
Ik weet dat dit ook voor mij gold,
05:44
but it got easier for me to say, my name is Micah
maar het werd makkelijker om te zeggen
'Mijn naam is Micah',
05:47
because of the way I saw it not only accepted,
omdat ik zag dat het niet alleen geaccepteerd werd,
05:49
but enthusiastically embraced by all of my coworkers.
maar zelfs enthousiast ontvangen werd door al mijn collega's.
05:53
So whatever it is you're keeping in your closet,
Wat je ook verstopt in je kast,
ik hoop dat deze tips je de kracht geven
05:56
I hope these tips empower you
05:57
to bring your authentic self into your workplace
om je authentieke zelf mee naar je werk te nemen
06:00
and hopefully feel more comfortable in your own skin.
en je hopelijk beter te voelen in je eigen lichaam.
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.