How to come out at work, about anything | The Way We Work, a TED series

147,350 views

2020-11-30・ 1170    301


When TED media coordinator Micah Eames came out as trans at work, he quickly realized he'd need to start having tricky conversations with coworkers. Here's his advice for how you can open up about your identity at work and what your colleagues can do to help. The Way We Work is a TED original video series where leaders and thinkers offer practical wisdom and insight into how we can adapt and thrive amid changing workplace conventions. (Made possible with the support of Dropbox) Visit https://go.ted.com/thewaywework for more!

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

00:00
Transcriber: TED Translators Admin Reviewer: Ivana Korom
00:00
Coming out.
Çeviri: Sara Ozturk Gözden geçirme: Can Boysan
Kendinizi açıklamak.
00:01
Typically we think of this
Genellikle bu sözün eşcinsel topluluklara özgü bir deneyim olduğunu düşünürüz.
00:02
as being an experience specific to the queer community.
00:04
But we all have things that we're keeping in our closets.
Ama hepimizin sakladığı bir şeyler var.
00:07
It could be something about our home and family life,
Bunlar, evimiz ve aile hayatımızla da alakalı olabilir,
ruhsal veya fiziksel sağlığımızla da ilgili olabilir.
00:10
about our mental or physical health.
00:11
Maybe you're not allergic to cats, you just don't like them.
Belki de kedilere alerjiniz yoktur sadece onları sevmiyorsunuzdur.
00:14
I feel you on that one.
00:15
Whatever it is that you're keeping in your closet,
Bu konuda sizi anlayabiliyorum.
Sakladığınız şey her ne ise dünyayı görme tarzınızı şekillendiriyor.
00:18
it shapes the way you navigate the world.
00:20
That can include your work life.
Bu, iş hayatınızı da içerebilir.
00:21
So how do we go about disclosing these important,
Peki, kendimizle alakalı önemli olan
ama bazen hakkında konuşması zor olan yönlerimizi
00:24
but sometimes difficult to talk about aspects of who we are?
nasıl açığa çıkaracağız?
00:27
And when someone comes out to us,
Birisi bize kendisini açıkladığında
00:29
what can we best do to listen and support them?
onları dinlemek ve desteklemek için ne yapabiliriz?
00:31
[The Way We Work]
[Çalışma Şeklimiz]
00:34
[Made possible with the support of Dropbox]
[Dropbox'ın destekleriyle yapıldı]
Merhaba, benim ismim Micah ama her zaman ismim bu değildi.
00:36
Hi, my name's Micah.
00:37
But it hasn't always been.
00:38
After a year at my current place of work,
Şu anda çalıştığım iş yerinde geçen bir yıldan sonra
00:40
I started the process of coming out as trans.
trans olduğumu açıklama sürecini başlattım.
00:42
When I sat down with human resources to talk
Herkese kendimi tekrar nasıl tanıtacağım hakkında
00:45
about how to reintroduce myself to everybody,
İnsan Kaynakları'yla konuşmaya gittiğimde
00:47
neither of us had answers.
hiçbirimizin buna verecek cevabı yoktu.
00:49
Nobody at my place of work had come out as trans before,
Çalıştığım iş yerinde daha önce hiç kimse trans olduğunu açıklamamıştı
00:52
but that's what I'm here to offer you.
ama burada size sunduğum şey bu.
00:54
Three tips on how to talk
00:55
about things that are hard to talk about.
Hakkında konuşması zor olan konular için üç tüyo.
00:58
And for those of you on the other side of the conversation,
Konuşmanın diğer tarafında olanlar,
01:00
I have some advice for you too, on how you can best listen,
sizin için iş arkadaşınızı nasıl dinleyebileceğiniz, karşılık vereceğiniz
01:03
respond and be an active ally for your colleague.
ve nasıl etkin bir dost olabileceğiniz üzerine tavsiyelerim var.
01:06
I can't give you the exact words to say,
Söylemeniz gereken doğru cümleleri size veremem
01:08
because they should be your own.
çünkü bunlar kendi cümleleriniz olmalı.
01:10
After all I don't know what you're keeping in your closet.
Sonuçta ne sakladığınızı bilmiyorum.
01:12
But whatever it might be,
Ama her ne olursa olsun umarım bu tüyolar ne söylemek istediğinize
01:14
I hope these tips will provide you with a framework
01:16
that's going to help you decide exactly what you want to say
ve nasıl söylemek istediğinize karar vermeniz için bir çerçeve sağlar.
01:19
and how you want to say it.
01:20
Know what you want and don't want out of the conversation.
Bir konuşmadan istediğiniz ve istemediğiniz şeyleri bilin.
01:23
To know this, ask yourself questions like,
Bunu bilmek için kendinize,
01:25
do I need anything
01:26
from the person that I'm disclosing this to?
"Bunu açıkladığım kişiden bir şey istiyor muyum?
01:28
Where do I want the conversation to go from here,
"Bu muhabbetin buradan başlayıp nereye ulaşmasını istiyorum?"
01:31
if anywhere at all?
"Bu kişinin, bu yönümle aramda olan ilişkiyi nasıl anlamasını istiyorum?"
01:32
And how do I want this person
01:33
to understand my own relationship with this aspect of who I am?
tarzında sorular sorun.
01:36
So, in my case, I knew I wanted people to call me
Benim durumumda insanların bana yeni ismimle
01:39
by my new name and pronouns.
hitap etmesini istediğimi biliyordum.
01:41
But I also didn't want them to avoid me
Ama aynı zamanda,
01:43
out of fear of messing them up.
işleri berbat etme korkusuyla benden kaçmalarını da istemiyordum.
01:45
This was going to take time.
01:46
And I wanted this to feel like any other ordinary fact
Bu zaman alacaktı
ve bunun kendimle alakalı diğer sıradan gerçeklerde
01:49
about who I am.
01:50
So now we know what we want to communicate.
olduğu gibi hissettirmesini istedim.
01:52
Let's talk about how we're going to say it.
Ne hakkında iletişim kurmak istediğimizi biliyoruz.
01:54
By setting the tone.
Ses tonunu ayarlayarak bunu nasıl söyleyeceğimiz hakkında konuşalım.
01:56
You're going to want to present the information
01:58
in the same way you want people to respond to it.
Bilgiyi, insanların karşılık vermesi istediğiniz tarzda sunmak isteyeceksiniz.
02:00
They're going to be looking and listening for cues
Uygun yanıtın ne olduğunu bulabilmek için ipucu arayacaklar
02:03
on what the appropriate response is.
02:04
Is this something that you want to be celebrated?
ve ipuçları için dinleyecekler.
02:07
I'm trans!
Bu kutlanmak istediğiniz bir şey mi?
02:08
Or do you want to just address it and move on with your life?
Ben transım!
Ya da buna sadece değinmek ve hayatınıza devam mı etmek istiyorsunuz?
02:11
Oh, by the way, I'm trans.
02:12
There's no one right way to say it for everybody.
Bu arada ben transım.
Herkes için doğru tek bir yolu yok.
02:15
What's most important here is what's right for you.
Burada önemli olan şey sizin için neyin doğru olduğu.
02:18
Another note,
02:19
we're not going to be able to control the way
Başka bir şey de şu:
Herkesin buna karşılık verme tarzını kontrol edemeyeceğiz.
02:21
in which everybody responds to this.
02:23
But what we do have control over
Ama olduğumuz kişinin bu parçasıyla
02:24
is how they understand our own relationship
02:26
with this part of who we are.
aramızda olan ilişkiyi anlamaları konusunda kontrol bizde.
02:28
So now that we know what we want to say
Ne söylemek istediğimizi ve nasıl söylemek istediğimizi biliyoruz.
02:30
and how we want to say it,
02:31
where do we want the conversation to go from here?
Konuşmanın buradan nereye ilerlemesini istiyoruz?
02:33
Well, my advice is to give an action item.
Benim tavsiyem bir eylem ögesi vermek.
02:35
This will help you keep control of the conversation
Bu, insanlara ne yapmaları ya da ne söylemeleri konusunda
02:38
by giving people direction
02:39
on what they're supposed to do or say next.
bir yön vererek konuşmanın kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olacak.
02:42
I knew I wanted this to feel like any other ordinary fact about who I am.
Bunun benimle alakalı diğer sıradan gerçekler gibi
hissettirmesini istediğimi biliyordum.
02:46
So I decided I was going to use my coming out
Bu yüzden açıklamamı sıradan bir sorunu çözmek için
02:48
to solve an ordinary problem.
02:50
And I sent the following email.
kullanmaya karar verdim
ve şöyle bir e-posta yolladım:
02:52
"Hello all, I need your help.
"Herkese merhaba, yardımınıza ihtiyacım var.
02:54
I am in the market for a moisturizer to help with my dry skin.
Kuru cildime iyi gelmesi için nemlendirici almak üzere marketteyim.
02:57
I'm also in the process of out as trans.
Ayrıca, trans olarak kendimi açıklama sürecindeyim.
03:00
I'm changing my name to Micah
03:01
and my pronouns are he, him, his.
İsmimi Micah olarak değiştiriyorum
ve bana "erkek" olarak hitap edebilirsiniz.
03:04
If you have any questions about my change in pronouns
Hitap şekli ya da cilt bakımı ihtiyaçlarımla ilgili
03:06
or my skin care needs,
herhangi bir sorunuz varsa
03:08
feel free to send an email
03:09
to my updated contact information.
yeni iletişim bilgilerime e-posta göndermekten çekinmeyin.
Ayrıca şunu eklemek istiyorum ki
03:12
And I'd also like to note that while my skin is dry,
cildim kuru olmasına karşın çok da hassas değil.
03:14
it is not too sensitive.
03:16
We're all going to mess up my name and my pronouns,
İsmim ve hitap şeklim hakkında kendimde de dahil olmak üzere
03:18
myself included.
03:19
So when this happens, don't panic or cringe!
hepimiz bocalayacağız.
Böyle bir şey olduğunda panik olmayın ve utanmayın.
03:22
Please be kind to yourself
Bu büyüme sancılarıyla hayatımızı birlikte sürdürürken
03:24
as we stumble through these growing pains together.
lütfen kendinize karşı nazik olun.
03:26
I'm fortunate and grateful to work in a place
Transseksüel bir erkek veya kuru bir cilde sahip bir kişi olarak -
03:29
where I feel embraced in any form,
03:31
be it as a transgender man or a person with dry skin
ya da bu durumda her ikisi de -
her türlü durumda kucaklandığımı hissettiğim bu iş yerinde
03:34
or in this case, both."
çalıştığım için çok şanslı ve minnettarım."
03:37
Now, I'm going to be honest,
Size karşı dürüst olacağım,
03:39
I haven't made many changes to my skin-care routine
bu e-postayı gönderdiğimden beri
cilt bakımı rutinimde çok da değişiklik yapmadım.
03:41
since sending this email.
03:43
But I will say that I am feeling much more comfortable
Ama bu cilde sahip olma konusunda kendimi çok daha rahat hissediyorum.
03:45
in my own skin.
03:46
And that's what thanks to responses like these.
Böyle olması da şu cevaplar sayesinde:
03:49
[You have all the love and support, Micah!
[Bütün sevgi ve desteklerimiz seninle Micah!
03:51
And please know that I highly rec Clinique products.]
Aynı zamanda cildin için Clinique'nin ürünlerini tavsiye ederim.]
03:54
[You are the best.
03:55
You are and will always be one of my favorite people (at work).
[Süpersin.
İş yerinde en sevdiğim insan sensin ve hep öyle olacaksın.
03:58
Even if you do have terribly dry skin.]
Son derece kuru bir cilde sahip olsan bile.]
04:00
[Thank you for being you,
04:01
however much or little you want to talk about dry skin, genders, bodies, etc.
[Kendin olduğun için teşekkürler,
kuru cilt, cinsiyet ve bedenin hakkında konuşmak istersen
04:05
I will be here for you.]
04:06
[Thank you for giving us permission to mess up ...]
senin için burada olacağım.]
[Bocalamamıza izin verdiğin için teşekkürler.]
04:09
Now you might be wondering,
Eğer bu konuşmada dinleyen tarafsanız
04:11
if I'm the listener in this conversation,
iş arkadaşımı dermatoloğuma yönlendirmek yerine
04:13
what can I best do to support my colleague
onu en iyi şekilde desteklemek için ne yapabilirim
04:15
other than maybe referring them to my dermatologist?
diye düşünüyor olabilirsiniz.
04:17
Well, for starters, listen
Yeni başlayanlar, cömert bir mizaç ve empatiyle dinleyin.
04:19
with an open heart and an empathetic ear.
04:21
You're especially going to want to listen here
Özellikle kişinin tecrübesini ve kendisini tanımlarken
04:24
for the specific language the person is using
kullandığı belirli sözcükleri dinlemek isteyeceksiniz.
04:26
to describe themself and their experience
Çünkü onlar, sizin de onlarla konuşurken kullanmak isteyeceğiniz sözcükler.
04:28
because that's the same language
04:29
you're going to want to use back to them.
Meslektaşlarınıza kimlikleri hakkında
04:31
You might be tempted to ask your coworkers some questions
bazı sorular sormaya cesaret edebilirsiniz.
04:34
about their identity.
Onlara bir soru sormadan önce kendinize şunu sorun:
04:35
Before you ask them a question,
04:37
ask yourself,
"Bunun cevabını bir arama motorunda bulabilir miyim?
04:38
can I find the answer to this in a search engine?
Cevap muhtemelen evet olur.
04:40
Chances are the answer is yes.
Eğer cevap hayır ise kendinize şunu sorun:
04:42
And if the answer is no, ask yourself,
"Bu soru iş arkadaşıma sorabilmem için çok mu kişisel bir soru?"
04:44
is this too personal of a question
04:45
for me to be asking my colleague.
Yine de sormanızda sakınca olmayan bir soru şu:
04:47
One question that is okay to ask though,
"Bu durumda seni desteklemem için yapabileceğim bir şey var mı?"
04:49
is there anything I can do to support you at this time?
04:51
This is a note for if you're responding in the moment and in person.
Bu soruyu eğer yüz yüze ve o anda yanıtlamanız gerekiyorsa sorabilirsiniz.
04:55
But if you want to be an active ally,
Ama etkin bir dost olmak istiyorsanız konuşma burada sonlanmıyor,
04:56
the conversation doesn't end here,
04:58
it picks up again with your colleagues and human resources
bu kişinin kimliğini kapsayan bir iş yeri yaratma konusunda
05:01
on how you can make your workplace more inclusive
iş arkadaşlarınız ve insan kaynaklarıyla konuştuğunuzda yeniden başlıyor.
05:04
of this person's identity.
Muhtemelen bu sadece onlara yardımcı olmayacak
05:06
Chances are it's not just going to help them
ayrıca, yakındaki bir kişiye de yardım edebilir.
05:08
but maybe someone else down the line.
05:09
Now, in my case,
Benim durumumda bunu kurum çapında normalleştirmek için
05:11
it would be adding pronouns to your email signature
e-posta imzanıza hitap şeklinizi ekleyebilir
05:13
and asking your coworkers to do the same
ve iş arkadaşlarınızdan da aynısını yapmalarını isteyebilirsiniz.
05:15
in order to help normalize it across the org.
05:17
It could also be talking to HR
Ayrıca, trans bireyleri içeren
sağlık hizmeti politikaları yapmaları için
05:19
about having more trans-inclusive health care policies.
insan kaynaklarıyla konuşabilirsiniz.
05:22
And my last piece of advice is for both the listener
Vereceğim son tavsiye konuşmanın hem dinleyicileri
05:24
and the leader in the conversation.
hem de yönlendiricileri için.
05:26
Remember that they're the same person
Onların en başından beri tanıdığınız aynı insanlar olduğunu unutmayın.
05:28
you've always known them to be.
05:30
It's the weight of stereotypes and stigmas
Bir şeyleri çoğunlukla saklamamızın nedeni,
05:32
that often keep our closet doors shut.
kalıp yargılar ve damgalanma yükü.
05:34
We're afraid people are now going to see us as this thing
Bu şeyi her zaman olduğumuz kişinin bir yönü olarak görmek yerine
05:37
instead of seeing this thing as an aspect of who we are,
insanların bizi bu şey olarak görmesinden korkuyoruz.
05:41
of we've always been.
05:42
I know that was the case for me too,
Benim için de durum böyleydi
05:44
but it got easier for me to say, my name is Micah
ama ismimin Micah olduğunu söylemek giderek kolaylaştı
05:47
because of the way I saw it not only accepted,
çünkü iş arkadaşlarım tarafından ismimin hem kabul gördüğünü,
05:49
but enthusiastically embraced by all of my coworkers.
hem de coşkuyla kucaklandığını görmüştüm.
05:53
So whatever it is you're keeping in your closet,
Yani sakladığınız şey her ne ise umarım bu tüyolar,
05:56
I hope these tips empower you
özgün kişiliğinizi iş yerine getirmenizde
05:57
to bring your authentic self into your workplace
ve kendi cildinizle kendinizi daha rahat hissetmenizde sizi güçlendirir.
06:00
and hopefully feel more comfortable in your own skin.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.