How to come out at work, about anything | The Way We Work, a TED series

156,230 views ・ 2020-11-30

TED


Videoyu oynatmak için lütfen aşağıdaki İngilizce altyazılara çift tıklayınız.

00:00
Transcriber: TED Translators Admin Reviewer: Ivana Korom
0
0
7000
00:00
Coming out.
1
142
830
Çeviri: Sara Ozturk Gözden geçirme: Can Boysan
Kendinizi açıklamak.
00:01
Typically we think of this
2
1016
1247
Genellikle bu sözün eşcinsel topluluklara özgü bir deneyim olduğunu düşünürüz.
00:02
as being an experience specific to the queer community.
3
2307
2578
00:04
But we all have things that we're keeping in our closets.
4
4909
2665
Ama hepimizin sakladığı bir şeyler var.
00:07
It could be something about our home and family life,
5
7598
2473
Bunlar, evimiz ve aile hayatımızla da alakalı olabilir,
ruhsal veya fiziksel sağlığımızla da ilgili olabilir.
00:10
about our mental or physical health.
6
10125
1716
00:11
Maybe you're not allergic to cats, you just don't like them.
7
11865
2839
Belki de kedilere alerjiniz yoktur sadece onları sevmiyorsunuzdur.
00:14
I feel you on that one.
8
14734
1106
00:15
Whatever it is that you're keeping in your closet,
9
15868
2363
Bu konuda sizi anlayabiliyorum.
Sakladığınız şey her ne ise dünyayı görme tarzınızı şekillendiriyor.
00:18
it shapes the way you navigate the world.
10
18266
1907
00:20
That can include your work life.
11
20195
1546
Bu, iş hayatınızı da içerebilir.
00:21
So how do we go about disclosing these important,
12
21775
3038
Peki, kendimizle alakalı önemli olan
ama bazen hakkında konuşması zor olan yönlerimizi
00:24
but sometimes difficult to talk about aspects of who we are?
13
24857
2807
nasıl açığa çıkaracağız?
00:27
And when someone comes out to us,
14
27708
1578
Birisi bize kendisini açıkladığında
00:29
what can we best do to listen and support them?
15
29300
2198
onları dinlemek ve desteklemek için ne yapabiliriz?
00:31
[The Way We Work]
16
31542
1360
[Çalışma Şeklimiz]
00:34
[Made possible with the support of Dropbox]
17
34196
1999
[Dropbox'ın destekleriyle yapıldı]
Merhaba, benim ismim Micah ama her zaman ismim bu değildi.
00:36
Hi, my name's Micah.
18
36219
1207
00:37
But it hasn't always been.
19
37460
1346
00:38
After a year at my current place of work,
20
38830
1969
Şu anda çalıştığım iş yerinde geçen bir yıldan sonra
00:40
I started the process of coming out as trans.
21
40823
2111
trans olduğumu açıklama sürecini başlattım.
00:42
When I sat down with human resources to talk
22
42958
2096
Herkese kendimi tekrar nasıl tanıtacağım hakkında
00:45
about how to reintroduce myself to everybody,
23
45078
2838
İnsan Kaynakları'yla konuşmaya gittiğimde
00:47
neither of us had answers.
24
47940
1626
hiçbirimizin buna verecek cevabı yoktu.
00:49
Nobody at my place of work had come out as trans before,
25
49590
3096
Çalıştığım iş yerinde daha önce hiç kimse trans olduğunu açıklamamıştı
00:52
but that's what I'm here to offer you.
26
52710
1856
ama burada size sunduğum şey bu.
00:54
Three tips on how to talk
27
54590
1275
00:55
about things that are hard to talk about.
28
55889
2187
Hakkında konuşması zor olan konular için üç tüyo.
00:58
And for those of you on the other side of the conversation,
29
58100
2818
Konuşmanın diğer tarafında olanlar,
01:00
I have some advice for you too, on how you can best listen,
30
60942
2794
sizin için iş arkadaşınızı nasıl dinleyebileceğiniz, karşılık vereceğiniz
01:03
respond and be an active ally for your colleague.
31
63760
2336
ve nasıl etkin bir dost olabileceğiniz üzerine tavsiyelerim var.
01:06
I can't give you the exact words to say,
32
66120
2052
Söylemeniz gereken doğru cümleleri size veremem
01:08
because they should be your own.
33
68196
2020
çünkü bunlar kendi cümleleriniz olmalı.
01:10
After all I don't know what you're keeping in your closet.
34
70240
2724
Sonuçta ne sakladığınızı bilmiyorum.
01:12
But whatever it might be,
35
72988
1199
Ama her ne olursa olsun umarım bu tüyolar ne söylemek istediğinize
01:14
I hope these tips will provide you with a framework
36
74211
2398
01:16
that's going to help you decide exactly what you want to say
37
76633
2825
ve nasıl söylemek istediğinize karar vermeniz için bir çerçeve sağlar.
01:19
and how you want to say it.
38
79482
1294
01:20
Know what you want and don't want out of the conversation.
39
80800
2736
Bir konuşmadan istediğiniz ve istemediğiniz şeyleri bilin.
01:23
To know this, ask yourself questions like,
40
83560
2106
Bunu bilmek için kendinize,
01:25
do I need anything
41
85690
1158
01:26
from the person that I'm disclosing this to?
42
86872
2055
"Bunu açıkladığım kişiden bir şey istiyor muyum?
01:28
Where do I want the conversation to go from here,
43
88951
2309
"Bu muhabbetin buradan başlayıp nereye ulaşmasını istiyorum?"
01:31
if anywhere at all?
44
91284
1157
"Bu kişinin, bu yönümle aramda olan ilişkiyi nasıl anlamasını istiyorum?"
01:32
And how do I want this person
45
92465
1396
01:33
to understand my own relationship with this aspect of who I am?
46
93885
2968
tarzında sorular sorun.
01:36
So, in my case, I knew I wanted people to call me
47
96877
2639
Benim durumumda insanların bana yeni ismimle
01:39
by my new name and pronouns.
48
99540
1926
hitap etmesini istediğimi biliyordum.
01:41
But I also didn't want them to avoid me
49
101490
2076
Ama aynı zamanda,
01:43
out of fear of messing them up.
50
103590
1507
işleri berbat etme korkusuyla benden kaçmalarını da istemiyordum.
01:45
This was going to take time.
51
105121
1349
01:46
And I wanted this to feel like any other ordinary fact
52
106494
2732
Bu zaman alacaktı
ve bunun kendimle alakalı diğer sıradan gerçeklerde
01:49
about who I am.
53
109250
1526
01:50
So now we know what we want to communicate.
54
110800
2052
olduğu gibi hissettirmesini istedim.
01:52
Let's talk about how we're going to say it.
55
112876
2061
Ne hakkında iletişim kurmak istediğimizi biliyoruz.
01:54
By setting the tone.
56
114961
1230
Ses tonunu ayarlayarak bunu nasıl söyleyeceğimiz hakkında konuşalım.
01:56
You're going to want to present the information
57
116215
2222
01:58
in the same way you want people to respond to it.
58
118461
2293
Bilgiyi, insanların karşılık vermesi istediğiniz tarzda sunmak isteyeceksiniz.
02:00
They're going to be looking and listening for cues
59
120778
2357
Uygun yanıtın ne olduğunu bulabilmek için ipucu arayacaklar
02:03
on what the appropriate response is.
60
123159
1718
02:04
Is this something that you want to be celebrated?
61
124901
2318
ve ipuçları için dinleyecekler.
02:07
I'm trans!
62
127243
1243
Bu kutlanmak istediğiniz bir şey mi?
02:08
Or do you want to just address it and move on with your life?
63
128510
2859
Ben transım!
Ya da buna sadece değinmek ve hayatınıza devam mı etmek istiyorsunuz?
02:11
Oh, by the way, I'm trans.
64
131393
1433
02:12
There's no one right way to say it for everybody.
65
132850
2676
Bu arada ben transım.
Herkes için doğru tek bir yolu yok.
02:15
What's most important here is what's right for you.
66
135550
2576
Burada önemli olan şey sizin için neyin doğru olduğu.
02:18
Another note,
67
138150
1163
02:19
we're not going to be able to control the way
68
139337
2109
Başka bir şey de şu:
Herkesin buna karşılık verme tarzını kontrol edemeyeceğiz.
02:21
in which everybody responds to this.
69
141470
1723
02:23
But what we do have control over
70
143217
1564
Ama olduğumuz kişinin bu parçasıyla
02:24
is how they understand our own relationship
71
144805
2028
02:26
with this part of who we are.
72
146857
1437
aramızda olan ilişkiyi anlamaları konusunda kontrol bizde.
02:28
So now that we know what we want to say
73
148318
1872
Ne söylemek istediğimizi ve nasıl söylemek istediğimizi biliyoruz.
02:30
and how we want to say it,
74
150214
1246
02:31
where do we want the conversation to go from here?
75
151484
2350
Konuşmanın buradan nereye ilerlemesini istiyoruz?
02:33
Well, my advice is to give an action item.
76
153858
2017
Benim tavsiyem bir eylem ögesi vermek.
02:35
This will help you keep control of the conversation
77
155899
2415
Bu, insanlara ne yapmaları ya da ne söylemeleri konusunda
02:38
by giving people direction
78
158338
1491
02:39
on what they're supposed to do or say next.
79
159853
2735
bir yön vererek konuşmanın kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olacak.
02:42
I knew I wanted this to feel like any other ordinary fact about who I am.
80
162612
3994
Bunun benimle alakalı diğer sıradan gerçekler gibi
hissettirmesini istediğimi biliyordum.
02:46
So I decided I was going to use my coming out
81
166630
2096
Bu yüzden açıklamamı sıradan bir sorunu çözmek için
02:48
to solve an ordinary problem.
82
168750
1939
02:50
And I sent the following email.
83
170713
1944
kullanmaya karar verdim
ve şöyle bir e-posta yolladım:
02:52
"Hello all, I need your help.
84
172681
2255
"Herkese merhaba, yardımınıza ihtiyacım var.
02:54
I am in the market for a moisturizer to help with my dry skin.
85
174960
2929
Kuru cildime iyi gelmesi için nemlendirici almak üzere marketteyim.
02:57
I'm also in the process of out as trans.
86
177913
2261
Ayrıca, trans olarak kendimi açıklama sürecindeyim.
03:00
I'm changing my name to Micah
87
180198
1388
03:01
and my pronouns are he, him, his.
88
181610
2516
İsmimi Micah olarak değiştiriyorum
ve bana "erkek" olarak hitap edebilirsiniz.
03:04
If you have any questions about my change in pronouns
89
184150
2788
Hitap şekli ya da cilt bakımı ihtiyaçlarımla ilgili
03:06
or my skin care needs,
90
186962
1611
herhangi bir sorunuz varsa
03:08
feel free to send an email
91
188597
1299
03:09
to my updated contact information.
92
189920
2146
yeni iletişim bilgilerime e-posta göndermekten çekinmeyin.
Ayrıca şunu eklemek istiyorum ki
03:12
And I'd also like to note that while my skin is dry,
93
192090
2447
cildim kuru olmasına karşın çok da hassas değil.
03:14
it is not too sensitive.
94
194557
1719
03:16
We're all going to mess up my name and my pronouns,
95
196300
2441
İsmim ve hitap şeklim hakkında kendimde de dahil olmak üzere
03:18
myself included.
96
198765
1174
03:19
So when this happens, don't panic or cringe!
97
199963
2699
hepimiz bocalayacağız.
Böyle bir şey olduğunda panik olmayın ve utanmayın.
03:22
Please be kind to yourself
98
202686
1330
Bu büyüme sancılarıyla hayatımızı birlikte sürdürürken
03:24
as we stumble through these growing pains together.
99
204040
2383
lütfen kendinize karşı nazik olun.
03:26
I'm fortunate and grateful to work in a place
100
206447
2641
Transseksüel bir erkek veya kuru bir cilde sahip bir kişi olarak -
03:29
where I feel embraced in any form,
101
209112
1944
03:31
be it as a transgender man or a person with dry skin
102
211080
3441
ya da bu durumda her ikisi de -
her türlü durumda kucaklandığımı hissettiğim bu iş yerinde
03:34
or in this case, both."
103
214545
1874
çalıştığım için çok şanslı ve minnettarım."
03:37
Now, I'm going to be honest,
104
217090
2226
Size karşı dürüst olacağım,
03:39
I haven't made many changes to my skin-care routine
105
219340
2403
bu e-postayı gönderdiğimden beri
cilt bakımı rutinimde çok da değişiklik yapmadım.
03:41
since sending this email.
106
221767
1222
03:43
But I will say that I am feeling much more comfortable
107
223013
2564
Ama bu cilde sahip olma konusunda kendimi çok daha rahat hissediyorum.
03:45
in my own skin.
108
225601
1161
03:46
And that's what thanks to responses like these.
109
226786
2689
Böyle olması da şu cevaplar sayesinde:
03:49
[You have all the love and support, Micah!
110
229839
2002
[Bütün sevgi ve desteklerimiz seninle Micah!
03:51
And please know that I highly rec Clinique products.]
111
231865
2590
Aynı zamanda cildin için Clinique'nin ürünlerini tavsiye ederim.]
03:54
[You are the best.
112
234479
1171
03:55
You are and will always be one of my favorite people (at work).
113
235674
2982
[Süpersin.
İş yerinde en sevdiğim insan sensin ve hep öyle olacaksın.
03:58
Even if you do have terribly dry skin.]
114
238680
1882
Son derece kuru bir cilde sahip olsan bile.]
04:00
[Thank you for being you,
115
240586
1237
04:01
however much or little you want to talk about dry skin, genders, bodies, etc.
116
241847
3611
[Kendin olduğun için teşekkürler,
kuru cilt, cinsiyet ve bedenin hakkında konuşmak istersen
04:05
I will be here for you.]
117
245482
1167
04:06
[Thank you for giving us permission to mess up ...]
118
246673
3023
senin için burada olacağım.]
[Bocalamamıza izin verdiğin için teşekkürler.]
04:09
Now you might be wondering,
119
249720
1372
Eğer bu konuşmada dinleyen tarafsanız
04:11
if I'm the listener in this conversation,
120
251116
2008
iş arkadaşımı dermatoloğuma yönlendirmek yerine
04:13
what can I best do to support my colleague
121
253148
2004
onu en iyi şekilde desteklemek için ne yapabilirim
04:15
other than maybe referring them to my dermatologist?
122
255176
2469
diye düşünüyor olabilirsiniz.
04:17
Well, for starters, listen
123
257669
1946
Yeni başlayanlar, cömert bir mizaç ve empatiyle dinleyin.
04:19
with an open heart and an empathetic ear.
124
259639
2247
04:21
You're especially going to want to listen here
125
261910
2161
Özellikle kişinin tecrübesini ve kendisini tanımlarken
04:24
for the specific language the person is using
126
264095
2146
kullandığı belirli sözcükleri dinlemek isteyeceksiniz.
04:26
to describe themself and their experience
127
266265
2008
Çünkü onlar, sizin de onlarla konuşurken kullanmak isteyeceğiniz sözcükler.
04:28
because that's the same language
128
268297
1527
04:29
you're going to want to use back to them.
129
269848
1968
Meslektaşlarınıza kimlikleri hakkında
04:31
You might be tempted to ask your coworkers some questions
130
271840
2700
bazı sorular sormaya cesaret edebilirsiniz.
04:34
about their identity.
131
274564
1152
Onlara bir soru sormadan önce kendinize şunu sorun:
04:35
Before you ask them a question,
132
275740
1485
04:37
ask yourself,
133
277249
1191
"Bunun cevabını bir arama motorunda bulabilir miyim?
04:38
can I find the answer to this in a search engine?
134
278464
2295
Cevap muhtemelen evet olur.
04:40
Chances are the answer is yes.
135
280783
1436
Eğer cevap hayır ise kendinize şunu sorun:
04:42
And if the answer is no, ask yourself,
136
282243
1817
"Bu soru iş arkadaşıma sorabilmem için çok mu kişisel bir soru?"
04:44
is this too personal of a question
137
284084
1634
04:45
for me to be asking my colleague.
138
285742
1604
Yine de sormanızda sakınca olmayan bir soru şu:
04:47
One question that is okay to ask though,
139
287370
1913
"Bu durumda seni desteklemem için yapabileceğim bir şey var mı?"
04:49
is there anything I can do to support you at this time?
140
289307
2634
04:51
This is a note for if you're responding in the moment and in person.
141
291965
3203
Bu soruyu eğer yüz yüze ve o anda yanıtlamanız gerekiyorsa sorabilirsiniz.
04:55
But if you want to be an active ally,
142
295192
1764
Ama etkin bir dost olmak istiyorsanız konuşma burada sonlanmıyor,
04:56
the conversation doesn't end here,
143
296980
1628
04:58
it picks up again with your colleagues and human resources
144
298632
3309
bu kişinin kimliğini kapsayan bir iş yeri yaratma konusunda
05:01
on how you can make your workplace more inclusive
145
301965
2481
iş arkadaşlarınız ve insan kaynaklarıyla konuştuğunuzda yeniden başlıyor.
05:04
of this person's identity.
146
304470
1508
Muhtemelen bu sadece onlara yardımcı olmayacak
05:06
Chances are it's not just going to help them
147
306002
2125
ayrıca, yakındaki bir kişiye de yardım edebilir.
05:08
but maybe someone else down the line.
148
308151
1763
05:09
Now, in my case,
149
309938
1159
Benim durumumda bunu kurum çapında normalleştirmek için
05:11
it would be adding pronouns to your email signature
150
311121
2389
e-posta imzanıza hitap şeklinizi ekleyebilir
05:13
and asking your coworkers to do the same
151
313534
1921
ve iş arkadaşlarınızdan da aynısını yapmalarını isteyebilirsiniz.
05:15
in order to help normalize it across the org.
152
315479
2103
05:17
It could also be talking to HR
153
317606
1491
Ayrıca, trans bireyleri içeren
sağlık hizmeti politikaları yapmaları için
05:19
about having more trans-inclusive health care policies.
154
319121
3075
insan kaynaklarıyla konuşabilirsiniz.
05:22
And my last piece of advice is for both the listener
155
322220
2453
Vereceğim son tavsiye konuşmanın hem dinleyicileri
05:24
and the leader in the conversation.
156
324697
1706
hem de yönlendiricileri için.
05:26
Remember that they're the same person
157
326427
2129
Onların en başından beri tanıdığınız aynı insanlar olduğunu unutmayın.
05:28
you've always known them to be.
158
328580
1806
05:30
It's the weight of stereotypes and stigmas
159
330410
2271
Bir şeyleri çoğunlukla saklamamızın nedeni,
05:32
that often keep our closet doors shut.
160
332705
2071
kalıp yargılar ve damgalanma yükü.
05:34
We're afraid people are now going to see us as this thing
161
334800
3175
Bu şeyi her zaman olduğumuz kişinin bir yönü olarak görmek yerine
05:37
instead of seeing this thing as an aspect of who we are,
162
337999
2981
insanların bizi bu şey olarak görmesinden korkuyoruz.
05:41
of we've always been.
163
341004
1156
05:42
I know that was the case for me too,
164
342184
1912
Benim için de durum böyleydi
05:44
but it got easier for me to say, my name is Micah
165
344120
3586
ama ismimin Micah olduğunu söylemek giderek kolaylaştı
05:47
because of the way I saw it not only accepted,
166
347730
2213
çünkü iş arkadaşlarım tarafından ismimin hem kabul gördüğünü,
05:49
but enthusiastically embraced by all of my coworkers.
167
349967
3439
hem de coşkuyla kucaklandığını görmüştüm.
05:53
So whatever it is you're keeping in your closet,
168
353430
2556
Yani sakladığınız şey her ne ise umarım bu tüyolar,
05:56
I hope these tips empower you
169
356010
1616
özgün kişiliğinizi iş yerine getirmenizde
05:57
to bring your authentic self into your workplace
170
357650
2546
ve kendi cildinizle kendinizi daha rahat hissetmenizde sizi güçlendirir.
06:00
and hopefully feel more comfortable in your own skin.
171
360220
3502
Bu web sitesi hakkında

Bu site size İngilizce öğrenmek için yararlı olan YouTube videolarını tanıtacaktır. Dünyanın dört bir yanından birinci sınıf öğretmenler tarafından verilen İngilizce derslerini göreceksiniz. Videoyu oradan oynatmak için her video sayfasında görüntülenen İngilizce altyazılara çift tıklayın. Altyazılar video oynatımı ile senkronize olarak kayar. Herhangi bir yorumunuz veya isteğiniz varsa, lütfen bu iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçin.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7