Can you solve the magical maze riddle? - Alex Rosenthal

322,525 views ・ 2024-02-27

TED-Ed


Videoyu oynatmak için lütfen aşağıdaki İngilizce altyazılara çift tıklayınız.

Çeviri: Ozay Ozaydin Gözden geçirme: Başak Gökdaş
00:07
Today is the annual Sly Wizard Tournament featuring competitors
0
7211
4004
Bugün, büyücülük dünyasının en büyük üç okulundan
00:11
from the wizarding world’s three greatest schools,
1
11215
2711
yarışmacıların katıldığı yıllık Sinsi Büyücü Turnuvası var
00:13
and you’ve been entrusted with an enormous responsibility.
2
13926
3045
ve size çok büyük bir sorumluluk verildi.
00:17
You are to administer the tournament.
3
17221
2294
Turnuvayı siz yöneteceksiniz.
00:19
First, you and you alone will determine how many events there will be
4
19515
4421
Öncelikle, kaç etkinlik olacağını ve bunların puanlama sistemini
00:23
and their scoring system.
5
23936
1752
yalnızca siz belirleyeceksiniz.
00:25
Then the three wizards will enter your maze
6
25855
2711
Sonra üç büyücü labirentinize girecek
00:28
and compete in your chosen events in utmost secrecy;
7
28566
3962
ve büyük bir gizlilik içinde seçtiğiniz etkinliklerde yarışacak;
00:32
only you and they will see what happens.
8
32653
2878
neler olduğunu sadece siz ve onlar görecek.
00:35
The competition begins and...
9
35615
2419
Yarışma başlıyor ve...
00:38
Wow, that was one for the record books.
10
38242
2586
Vay canına, bu rekorlar kitabına girecek bir şeydi.
00:40
The winner was... wait, you have no idea.
11
40953
3921
Kazanan... bekleyin, hiçbir fikriniz yok.
00:45
The last thing you remember was a dark wizard showing up
12
45041
3462
Hatırladığınız son şey karanlık bir büyücünün ortaya çıkıp
00:48
and casting a forgetting curse.
13
48503
2586
unutturma laneti yaptığıydı.
00:51
The competitors seem even more confused— each is convinced they won.
14
51339
5088
Yarışmacıların kafası daha da karışmış görünüyor
- her biri kazandığına ikna olmuş durumda.
00:56
This is bad.
15
56552
1043
Bu çok kötü.
00:57
There can be no do-overs,
16
57637
1877
Bir daha tekrarlanamaz
00:59
and the last failure to declare a winner set off the first Great Wizarding War.
17
59514
5505
ve kazananı ilan etmedeki son hata ilk Büyük Büyücülük Savaşı’nı başlatmıştı.
01:05
You’ve got to figure this out— and fast.
18
65186
2586
Bunu çözmelisin, hem de hemen.
01:07
But for the life of you, you can’t remember a thing.
19
67814
2961
Ama hayatınız boyunca, hiçbir şey hatırlayamazsınız.
01:10
You know you had to follow a few rules:
20
70900
2502
Birkaç kurala uymanız gerektiğini biliyorsunuz:
01:13
there had to be three or more events, each with a single winner and loser.
21
73444
4421
her birinin tek bir kazananı ve kaybedeni olan üç veya daha fazla yarış olmalıydı.
01:17
Every event used the same scoring system,
22
77949
2794
Her yarışta aynı puanlama sistemi kullanılıyordu;
01:20
where first place received more points than second,
23
80868
2962
birinciye ikinciden, ikinciye de üçüncüden
01:23
and second more than third.
24
83830
1710
daha fazla puan veriliyordu.
01:25
All points were positive integers.
25
85581
2753
Tüm puanlar pozitif tam sayılardı.
01:28
Maybe there’s a record somewhere... oh, of course, your scorecard.
26
88417
3963
Belki bir yerlerde bir kayıt vardır... oh, tabii ki, puan kartınız.
01:32
Well, that leaves something to be desired.
27
92505
2252
Şey, bu arzulanan bir şey bırakıyor.
01:34
All that you wrote down was that in Calchemy,
28
94841
2836
Yazdığın tek şey Calchemy’de
01:37
Newt-niz won, Leib-ton took second,
29
97677
2627
Newt-niz’in kazandığı, Leib-ton’un ikinci olduğu
01:40
and that was the only time Magnificent Marigold’s Magical Macademy
30
100304
4004
ve Magnificent Marigold’s Magical Macademy’nin tüm gün boyunca
01:44
got third all day.
31
104308
1919
sadece üçüncü olduğu.
01:46
Oh, and some final scores:
32
106519
2210
Oh, ve bazı final skorları:
01:48
one school got 22 points, and both of the others got 9.
33
108938
4463
bir okul 22 puan aldı ve diğer ikisi de 9 puan aldı.
01:53
Why are you so bad at taking notes?!
34
113734
2336
Not almada neden bu kadar kötüsün?!
01:56
No time for self-recrimination.
35
116237
2127
Kendini suçlamak için zaman yok.
01:58
The wizarding world is waiting.
36
118364
1835
Büyücülük dünyası bekliyor.
02:00
Who won the tournament?
37
120616
1335
Turnuvayı kim kazandı?
02:01
Pause here to figure it out yourself. Answer in 3
38
121993
2502
Kendiniz bulmak için burada durun. Cevap için 3
02:04
Answer in 2
39
124495
2461
2
02:06
Answer in 1
40
126956
2336
1
02:09
At first, it may seem like there are an overwhelming number
41
129417
2878
İlk başta, çok sayıda olası
puanlama sistemi varmış gibi görünebilir,
02:12
of possible scoring systems,
42
132295
1793
bu yüzden seçeneklerimizi daraltabilir miyiz bir bakalım.
02:14
so let's see if we can narrow our options.
43
134130
2627
02:16
We can start by looking for clues in the total scores.
44
136966
3587
Toplam puanlarda ipucu arayarak başlayabiliriz.
02:20
Every event was scored the same way,
45
140678
2419
Her etkinlik aynı şekilde puanlanmıştır,
02:23
so the sum of all points in the entire tournament
46
143097
2669
bu nedenle tüm turnuvadaki tüm puanların toplamı
02:25
must be a multiple of one event’s total.
47
145808
2961
bir yarışın toplamının katı olmalıdır.
02:29
In other words, if there were three events that scored 3, 2, 1,
48
149020
4254
Başka bir deyişle, eğer 3, 2, 1 puan alan
02:33
which adds up to 6, the total points for the day would be 18,
49
153274
4504
ve toplamı 6 olan üç etkinlik varsa, günün toplam puanı 18 olacaktır;
02:37
which is three events times 6 points.
50
157862
2627
bu da üç etkinlik çarpı 6 puandır.
02:40
Our total is 40.
51
160531
1585
Toplam puanımız 40′tır.
02:42
So we can make a table of possibilities: one event totaling 40 points,
52
162241
5047
Böylece bir olasılıklar tablosu oluşturabiliriz:
toplam 40 puanlık bir yarış,
02:47
two totaling 20, four totaling 10, and so on.
53
167413
3962
toplam 20 puanlık iki yarış, toplam 10 puanlık dört yarış vb.
02:51
We know there were at least three events, which eliminates these options,
54
171751
4296
En az üç yarış olduğunu biliyoruz, bu da bu seçenekleri eliyor
02:56
and we can also get rid of events with fewer than 6 points,
55
176172
3253
ve 6 puandan daha az olan yarışlardan de kurtulabiliriz,
02:59
because the smallest possible total is 3 plus 2 plus 1.
56
179467
3754
çünkü mümkün olan en küçük toplam 3 artı 2 artı 1′dir.
03:03
That leaves two prospects.
57
183387
2044
Geriye iki olasılık kalıyor.
03:05
Let’s try to narrow those further by breaking down the possible points
58
185556
4046
Her bir etkinlikte kazanılan olası puanları ayırarak
bu seçenekleri daha da daraltmaya çalışalım:
03:09
earned in each event:
59
189602
1501
03:11
if first place received 7 points,
60
191270
2544
Birincilik 7 puan aldıysa,
03:13
the teams that had totals of 9 couldn’t have won an event
61
193981
3337
toplam puanları 9 olan takımlar bir yarış kazanamazdı
03:17
because their total score would be 10 or more.
62
197318
2586
çünkü toplam puanları 10 veya daha fazla olurdu.
03:20
That means the team with 22 would have to have won all four.
63
200029
4087
Bu da 22 puan alan takımın dört yarışı da kazanmış olması gerektiği anlamına gelir.
03:24
But then their total would be 28, so we can eliminate that option.
64
204200
3587
Ancak bu durumda toplam puanları 28 olacağından bu seçeneği eleyebiliriz.
03:28
And with four events, these numbers can't be made to add up to 22.
65
208079
4337
Dört yarışta bu sayıların toplamı 22′ye ulaşamaz.
03:32
Finally, if first place got 5 points,
66
212667
2961
Son olarak, eğer birincilik 5 puan alsaydı,
03:35
the highest possible score with four events would be 20,
67
215628
3629
dört etkinlikle mümkün olan en yüksek puan 20 olurdu
03:39
getting rid of these two as well.
68
219298
2127
ve bu ikisinden de kurtulmuş olurduk.
03:41
In fact, five events scoring 4 each could only reach 20 as well.
69
221634
4963
Aslında, her biri 4 puan alan beş yarış da ancak 20′ye ulaşabilir.
03:46
That leaves us with just one possibility:
70
226722
2586
Bu durumda geriye tek bir olasılık kalıyor:
03:49
five events each scored 5, 2, 1.
71
229350
3712
her biri 5, 2, 1 puan alan beş yarış.
03:53
There’s exactly one way to make those scores add up to 22:
72
233229
3879
Bu puanların toplamını 22 yapmanın tek bir yolu var:
03:57
the winner finished first four times and second once.
73
237275
4337
kazananın dört kez birinci ve bir kez ikinci olması.
04:01
The scores of 9 mean one team won once and lost four times,
74
241862
4755
9 puan, bir takımın bir kez kazanıp dört kez kaybettiği,
04:06
and the other lost once and took second four times.
75
246659
3587
diğerinin ise bir kez kaybedip dört kez ikinci olduğu anlamına geliyor.
04:10
That must be Marigold’s Macademy,
76
250329
2461
Bu Marigold’un Macademy’si olmalı,
04:12
whose only third place finish was Calchemy based on your note.
77
252790
4087
notunuza göre tek üçüncülüğü Calchemy kazanmış.
04:17
And Leib-ton’s second place finish in Calchemy means they scored 22
78
257044
5089
Leib-ton’un Calchemy’de ikinci olması, 22 puan aldıkları
ve Sly Wizard Turnuvasını kazandıkları anlamına geliyor.
04:22
and won the Sly Wizard Tournament.
79
262133
2210
04:24
You have just enough evidence to prove it, keep your job, and avert war.
80
264510
4630
Bunu kanıtlamak, işinizi korumak ve savaşı önlemek için yeterli kanıtınız var.
04:29
Phew!
81
269348
1001
Vay be!
Bu web sitesi hakkında

Bu site size İngilizce öğrenmek için yararlı olan YouTube videolarını tanıtacaktır. Dünyanın dört bir yanından birinci sınıf öğretmenler tarafından verilen İngilizce derslerini göreceksiniz. Videoyu oradan oynatmak için her video sayfasında görüntülenen İngilizce altyazılara çift tıklayın. Altyazılar video oynatımı ile senkronize olarak kayar. Herhangi bir yorumunuz veya isteğiniz varsa, lütfen bu iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçin.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7