An Indigenous Perspective on Humanity’s Survival on Earth | Jupta Itoewaki | TED

36,583 views ・ 2022-11-24

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Maria Ruzsane Cseresnyes Lektor: Zsuzsa Viola
00:03
Molo ka mana tёw їwekїtomo?
0
3959
1626
Molo ka mana tёw їwekїtomo?
00:06
I am an Indigenous woman from the Amazon rainforest.
1
6211
3170
Amazónia esőerdejéből származom, őslakos vagyok.
00:10
I don't look Indigenous, do I?
2
10090
1793
Nem nézek ki őslakosnak, ugye?
00:12
"You're Indigenous?" people always ask me.
3
12801
3003
Tényleg őslakos vagy? – kérdezik gyakran.
00:15
But don't worry, I get that a lot.
4
15845
2253
Ne aggódjanak, nagyon is értem.
00:18
I bet you expected an exotic Indigenous woman
5
18974
3128
Fogadok, hogy egy egzotikus külsejű őslakos asszonyra számítottak:
00:22
with a painted face and feathers in her hair.
6
22143
3295
festett arc, tollak a hajában,
00:25
Probably a bow and arrow too.
7
25981
1960
esetleg egy íjjal, nyílvesszővel.
00:28
Well, today I won't be talking about the looks of Indigenous people.
8
28692
4337
De nem arról akarok beszélni, hogyan néznek ki az őslakosok,
00:33
Today I want to talk to you about Indigenous perspective,
9
33655
3712
hanem a gondolkodásmódjukról,
00:37
what that means and how it can help change this world.
10
37367
3754
hogy mit jelent ez, és hogyan segíthet megváltoztatni a világot.
00:42
So I come from Suriname,
11
42831
1918
Suriname-ből jöttem,
00:44
the only Dutch-speaking country in South America.
12
44791
3212
ez Dél-Amerika egyetlen holland nyelvű országa,
00:48
It is also known as the greenest country in the world right now.
13
48503
4129
de ismert arról is, hogy mindmáig a világ legzöldebb országa.
00:53
You didn't know this now, did you?
14
53425
1835
Ugye, ezt nem tudták?
00:55
(Laughter)
15
55302
1376
(Nevetés)
00:56
Suriname is still 93 percent pristine forests,
16
56720
4254
Suriname még most is 93 százalékban őserdő,
01:01
with a population less than 600,000 people.
17
61016
3587
lakóinak száma nem éri el a 600 ezret.
01:05
I come from the south of Suriname,
18
65520
2961
Én Suriname déli részéről jöttem,
01:08
near the border with Brazil and French Guyana.
19
68523
2878
a brazil és a francia Guyanai határ közeléből.
01:12
I am from Amazonia, I am Wayana.
20
72235
3295
Amazóniából való vagyok, wayana indián,
01:17
I was born in a small settlement with 150 Wayana people.
21
77073
5631
Egy kis, 150 lakosú wayana településen születtem.
01:23
My start in life was complicated.
22
83413
2711
Nehezen indult az életem.
01:26
You see, in our culture, when your partner died,
23
86791
4713
Tudjátok, a mi kultúránkban, ha valakinek meghal a párja,
01:31
you had to wait at least two years before you started a new relationship,
24
91546
5130
legalább két évet kell várnia, mire új kapcsolatot kezdhet,
01:36
my grandmother told me.
25
96676
1877
ezt a nagyanyámtól tudom.
01:39
When my father's wife died,
26
99638
2168
Amikor apám felesége meghalt,
01:41
he decided that he couldn't wait anymore
27
101806
2378
ő úgy döntött, nem tud addig várni,
01:44
and took a new lover, my mother,
28
104184
3253
és hozott egy új szeretőt, az anyámat,
01:47
who was at that time only 16 years old,
29
107479
3170
aki ekkor mindössze 16 éves volt,
01:50
and got pregnant.
30
110649
1376
és várandós lett.
01:52
Also, certainly in our culture and maybe in yours too,
31
112776
4754
A mi kultúránkban, esetleg a tiétekben is,
01:57
it is considered shameful
32
117572
2836
szégyennek számít,
02:00
when you get pregnant and not living with a partner.
33
120450
3253
ha valaki várandós és nincs férjnél.
02:04
So because of that,
34
124663
2127
Emiatt
02:06
my mother tried to abort me multiple times.
35
126831
3587
anyám többször is megpróbált elvetélni,
02:11
All, which as you can see, didn’t succeed.
36
131044
3545
ahogy látják, sikertelenül.
02:14
(Laughter)
37
134631
1168
(Nevetés)
02:15
It did leave me with some health problems,
38
135840
2586
Ennek volt némi következménye az egészségemre nézve,
02:18
but I survived.
39
138468
1168
de túléltem.
02:21
I was called, for a very long time “anolїtpё”,
40
141638
3795
Hosszú időn keresztül az volt a nevem: “anolїtpё“;
02:25
which literally means trash.
41
145433
2795
ami selejtet jelent.
02:28
My father denied that he was my father because of pressure from his family.
42
148895
5422
Apám családja nyomására megtagadott.
02:34
But luckily, my mother's parents decided to raise me.
43
154943
4254
Szerencsémre anyám szülei úgy döntöttek, felnevelnek.
02:40
Even so, it was hard
44
160407
2836
Még így is nehéz életem volt,
02:43
as I was constantly treated as trash by the rest of my community.
45
163284
4213
mert állandóan úgy kezelt a közösség többi tagja, mint valami selejtet.
02:48
So when I was five years old, my grandparents,
46
168248
3545
Ezért amikor ötéves lettem, nagyszüleim -
02:51
especially my grandmother,
47
171835
2085
leginkább nagyanyám -
02:53
she decided that it was in my best interest
48
173962
2711
úgy határoztak, az lesz a legjobb nekem,
02:56
that I go to the capital of Suriname to get an education,
49
176715
3753
ha Suriname fővárosába megyek, hogy ott nőjek fel,
03:00
to make something of my life.
50
180468
1919
hogy vigyem valamire az életben.
03:03
So I packed my little suitcase.
51
183972
2544
Összepakoltam hát a cókmókom,
03:06
I stepped on a plane
52
186891
2503
repülőre szálltam
03:09
with a family friend I barely knew,
53
189436
2836
a család egyik barátjával, akit alig ismertem,
03:12
[and] for the first time in my life, I left my village.
54
192272
3378
és életemben először otthagytam szülőfalum.
03:16
I remember being determined at only five years old
55
196735
4963
Emlékszem, hogy alig ötévesen eltökéltem magam,
03:21
that I was going to go back to show them that I was more than trash.
56
201740
5463
hogy visszajövök még, és megmutatom, hogy nem vagyok selejt.
03:29
This family friend of ours and his wife,
57
209289
4171
Ez a családi ismerős és a felesége
03:33
they became my foster parents.
58
213501
2127
lettek a nevelőszüleim.
03:36
And I have been the second daughter that my foster parents always wanted.
59
216212
4588
Lányuk lettem lányuk helyett, akire mindig annyira vágytak.
03:41
And my foster family are from a tribal people called Saamaka,
60
221968
4880
Befogadó családom a számaka törzsből származott,
03:46
and they live as Indigenous people.
61
226890
2085
és őslakosok módjára élt.
03:51
Here's the thing.
62
231227
1460
És ez itt a lényeg.
03:53
Even living far away in the capital of Suriname,
63
233062
4797
Még ha távol is éltem a fővárosban,
ha olyan iskolába is jártam, ahova nem őslakos gyerekek járnak,
03:57
going to non-Indigenous school,
64
237901
2127
04:00
surrounded by non-Indigenous people,
65
240069
2545
és nem őslakosok voltak körülöttem,
04:02
I was still Indigenous.
66
242655
1794
megmaradtam őslakosnak.
04:05
My worldview and my DNA,
67
245200
3211
A DNS-em és ahogy a világot látom,
04:08
were still shaped by that legacy, by those traditions.
68
248453
3920
a hagyományok alakították az örökségem.
04:12
Because every summer holiday, I could go back to visit my grandparents
69
252874
6298
Mivel minden nyári szünetben visszamehettem nagyszüleimhez,
04:19
and learn those amazing cultural aspects of being a Wayana.
70
259214
4004
megtanultam, mit jelent wayanának lenni, megismertem csodálatos kultúránkat.
04:24
So yes, I had the best of both worlds.
71
264427
3337
Így hát mindkét világból a legjobb jutott nekem.
04:27
I have the best of both worlds.
72
267806
2293
A legjobb mindkét világból.
04:30
And in both worlds I was and am still Indigenous.
73
270099
4088
És mindkét világban őslakos voltam és még mindig az vagyok.
04:36
What I came to realize is that even far away in the capital,
74
276439
4296
Rájöttem, hogy még messze, a fővárosban is
04:40
I was privileged to live in the greenest country on Earth
75
280777
4296
abban a szerencsében van részem, hogy a Föld legzöldebb országában élek,
04:45
because of Indigenous peoples,
76
285114
2420
és ez az őslakosoknak, a természeti népeknek köszönhető,
04:47
because of Indigenous guardianship.
77
287534
2335
az őslakosok gondoskodásának.
04:50
We are the protectors of the forests, so we protect this world.
78
290662
4337
Mi, természeti népek az erdő védelmezői vagyunk, így védjük meg ezt a világot.
04:55
Eighty percent of all the world's biodiversity
79
295500
3628
A biodiverzitás az őslakosok lakta területeken a legnagyobb,
04:59
is within Indigenous territories.
80
299170
2211
ezeken a helyeken megtalálható a világ fajainak 80 százaléka.
05:01
Let me repeat that in case you didn't get that.
81
301965
3962
Hadd ismételjem meg, ha nem éreznék ennek jelentőségét:
05:06
Eighty percent of all the world's biodiversity
82
306511
3920
A biodiverzitás az őslakosok lakta területeken a legnagyobb,
05:10
is within Indigenous territories.
83
310473
2419
ezeken a helyeken megtalálható a világ fajainak 80 százaléka.
05:13
The Amazon, where I come from,
84
313726
2128
Amazónia, ahonnan jöttem,
05:15
is home to more plant and animal species
85
315895
3504
több állat- és növényfajnak otthona,
05:19
than any other terrestrial ecosystem on this planet,
86
319399
4004
mint bármely más szárazföldi élőhely ezen a bolygón,
05:23
including 40,000 plant species,
87
323403
5255
ideértve 40 ezer növényfajt,
05:28
2,200 fish,
88
328658
2127
2200 halfajt,
05:30
427 mammals.
89
330827
3295
427 emlőst.
05:34
One in ten of the world’s bird species live in the Amazon,
90
334163
4547
A világ madárfajaiból minden tizedik megtalálható Amazóniában is,
05:38
which has been inhabited by Indigenous people for thousands of years.
91
338751
4380
azon a földön, ahol az őslakos törzsek évezredek óta élnek.
05:43
Now, try to imagine,
92
343882
4004
Próbálják elképzelni,
05:47
when non-Indigenous people come to my community
93
347886
3712
milyen az, amikor törzsünkhöz betoppan valahonnan pár idegen,
05:51
to try to teach us about sustainable forest management or conservation.
94
351598
6298
hogy fenntartható erdőgazdálkodásról és az erdő megóvásáról papoljon nekünk.
05:57
(Laughter)
95
357937
1585
(Nevetés)
06:00
We are the forests, we breathe the forests.
96
360940
4046
Mi egyek vagyunk az erdővel, együtt lélegzünk vele.
06:05
We cannot even translate "sustainable forest management" in our own language,
97
365653
5965
Le sem tudjuk fordítani a magunk nyelvére, hogy fenntartható erdőgazdálkodás,
06:11
because to us, it's simply a way of living.
98
371618
3795
mert nekünk ez a természetes, így élünk.
06:17
We are the protectors of the forests.
99
377373
3420
Mi vagyunk az erdő védelmezői.
06:20
It is because of us that the world has any forests left to protect.
100
380835
5631
Ha mi nem lennénk, erdő sem lenne, amit védeni lehet.
06:26
I believe, we believe, that protecting the planet
101
386507
3337
Meggyőződésem, hogy a bolygót
06:29
should be done by Indigenous people
102
389886
1752
a természeti népeknek kéne megvédeniük, ahogyan ez már hosszú ideje történik.
06:31
that has been doing so all along.
103
391638
2210
06:34
That is why the work that I'm doing with my community is so important.
104
394390
3712
Ezért fontos az a munka, amit a közösségemmel teszünk.
06:38
I'm no longer trash.
105
398645
1543
Nem vagyok már selejt.
06:40
I'm recycled.
106
400188
1334
Újrahasznosultam.
06:41
(Laughter)
107
401564
1668
(Nevetés)
06:43
(Applause)
108
403274
5881
(Taps)
06:51
Yes, I'm recycled.
109
411282
2169
Igen, újrahasznosítottam magam.
06:58
The Amazon, where I come from,
110
418498
4588
Amazónia, ahonnan jöttem,
07:03
it's so unique.
111
423086
1334
annyira különleges!
07:04
And sometimes we as human beings,
112
424754
4463
Mi, emberek, néha gyorsan próbáljuk
megváltoztatni a dolgokat,
07:09
we try to change things so fast,
113
429258
2545
07:11
and we try to put our individual needs ahead of the collective good.
114
431844
5131
egyéni szükségleteinket a közjó elé helyezzük.
07:17
And because of this change that's going too fast,
115
437976
5046
És mert az ilyen változások túlságosan gyorsan zajlanak,
07:23
we ultimately cause destruction that will destroy us all.
116
443064
5130
végül olyan rombolást okozunk, ami valamennyiünk pusztulásához vezet.
07:29
So today, here I am to teach you guys
117
449737
4171
Így azért vagyok ma itt, emberek, hogy megtanítsam,
07:33
how you and I can protect this world the Indigenous way.
118
453950
4838
hogyan védhetjük meg együtt ezt a világot őslakos-módra.
07:39
What is Indigenous guardianship?
119
459414
2294
Mi is az az őslakos gondnokság?
07:42
There are five key words that we can all learn from
120
462250
3545
Öt kulcsszava van, melyeket mindannyian megtanulhatunk
07:45
from Indigenous perspective.
121
465837
1877
az őslakosok világlátásából.
07:48
The first one is responsibility.
122
468297
2795
Az első a felelőssség.
07:51
Responsibility towards our territory,
123
471884
4213
Felelősség a földünkért,
07:56
where we have been living along for thousands of years
124
476139
3295
ahol már évezredek óta élünk,
07:59
by taking good care of it.
125
479434
1710
mert vigyázunk rá.
08:02
We feel responsible for Mother Earth.
126
482645
2503
Felelősséget érzünk Földanyánkért.
08:05
So can all of you.
127
485148
1543
Átérezhetik ezt, mindannyian.
08:07
Demonstrate the responsibility through action.
128
487692
3128
Nyilvánuljon meg a felelősségük tettekben!
08:10
Do not be afraid to say:
129
490820
1793
Ne féljenek bevallani:
08:12
"I don't know, let's find out together."
130
492655
2544
“Ezt nem tudom, találjuk ki együtt!”
08:17
Attend activities hosted by Indigenous communities.
131
497660
5214
Vegyenek részt olyan tevékenységekben, amelyeket az őslakosok szerveznek!
08:23
Lead by example.
132
503332
1877
Dolgozzanak a példa szerint!
08:26
Talk about decolonizing
133
506294
2252
Beszélgessenek a dekolonizált,
08:28
and indigenizing education with colleagues.
134
508546
4171
a helyi kultúrának megfelelő oktatásról munkatársaikkal!
08:33
Connect with Indigenous people, businesspeople, artists,
135
513342
4255
Vegyék fel a kapcsolatot az őslakosokkal, üzletemberekkel, művészekkel,
08:37
speakers and craftspeople in your work and your life.
136
517597
4212
médiaszereplőkkel, kézművesekkel a munkájukban és magánéletükben!
08:42
Learn about responsibility in the context of our existence.
137
522769
5255
Tudjanak meg többet a létezésünkből eredő felelősségről!
08:48
The second "R" is respect.
138
528649
1877
A második a tisztelet.
08:51
We need to respect each other.
139
531944
2253
Tisztelnünk kell egymást.
08:54
Just like I respect your Western world,
140
534238
3170
Ahogy én tisztelem a nyugati világot,
08:57
you should respect my world.
141
537450
2044
önöknek is tisztelniük kellene az én világomat.
09:00
Respect is a word
142
540745
3211
A tisztelet szó olyan fogalmat jelöl,
09:03
that is a concept that feels often abstract than action-based.
143
543956
5506
amit inkább elvontnak érzünk, semmint cselekvéssel megalapozottnak.
09:09
It can be very difficult to find specific examples
144
549504
6214
Nagyon nehéz olyan példákat találni,
09:15
to demonstrate what respect is.
145
555718
2878
melyek megmutatják, mi is az a tisztelet.
09:19
We can all become guardians of this world.
146
559972
2878
Bármelyikünkből lehet világunk védője.
09:23
Respect our way of living.
147
563768
4004
Tiszteljék életmódunkat!
09:27
Respect our knowledge.
148
567814
1876
Tiszteljék tudásunkat!
09:30
Respect our way of decision making.
149
570024
3087
Tiszteljék azt a módot, ahogyan meghozzuk döntéseinket!
09:33
Respect our Indigenous people's cultural integrity.
150
573444
4129
Tiszteljék az őslakosok kultúrájának sértetlenségét!
09:37
It has worked for many centuries.
151
577615
2336
Évszázadok óta működik.
09:41
The third “R” ...
152
581119
3253
A harmadik pedig
09:44
relationship,
153
584372
1168
a viszonyulás,
09:45
the third “R,” relationship, is about Indigenous people’s relationship
154
585581
4296
az őslakosok viszonyulása
09:49
with their ancestral land.
155
589877
1835
ősi földjükhöz.
09:53
Engaging with indigenous communities ...
156
593506
3962
Ahhoz, hogy elköteleződjünk az őslakos közösségek mellett,
09:57
it’s very important to understand the nature of the relationship
157
597510
3712
fontos megértenünk az ősi föld, a kultúra
10:01
among ancestral lands, cultures and spirituality.
158
601264
4838
és a spiritualitás közti kapcsolat természetét.
10:06
Engaging in this way
159
606519
2294
Hogy ezt megtegyük,
10:08
requires long-term commitment and mutual learning.
160
608855
5588
hosszútávú elköteleződésre és közös tanulásra van szükség.
10:15
A relationship based on mutual respect
161
615486
3128
A kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat
10:18
eliminates the tendency to exert power over another.
162
618614
3671
kizárja azt, hogy bárki is hatalmat gyakoroljon a másik felett.
10:22
It is something we can all learn, practice and improve.
163
622326
4964
Mindannyiunk számára elsajátítható, gyakorolható és fejleszthető ez.
10:28
Reciprocity is the idea of embracing
164
628166
4754
A viszonosság elve az gondolat,
10:32
that giving and receiving
165
632920
2753
hogy ha adunk és kapunk,
10:37
connects people, beliefs and action.
166
637508
4129
azzal összekapcsoljuk az embereket, a hitrendszerüket és a tetteiket.
10:41
It is not all about the money,
167
641971
2753
Nem minden a pénzről szól,
10:44
and those who have resources don't have all the power.
168
644765
4213
és akiknek megvannak a forrásaik, nem birtokolnak minden hatalmat.
10:49
They shouldn't have all the power.
169
649020
2085
Nem kéne, hogy náluk legyen minden hatalom.
10:51
Giving and receiving from the Earth endowments
170
651814
2753
Adni és a Föld adományaiból részesedni
10:54
is also part of a virtuous healing principle.
171
654609
5046
szintén része a jótékony gyógyulási folyamatnak.
10:59
In this way,
172
659697
1210
Ily módon
11:00
even the "poorest" Indigenous community can give back to all of us.
173
660948
5089
még a legszegényebb őslakos törzsek is képesek adni valamit mindannyiunknak.
11:07
The last “R”, redistribution.
174
667580
3045
Végül az utolsó fogalom az újraelosztás.
11:11
Redistribution of our ancestral lands.
175
671834
3587
Ősi földünk újraosztása.
11:16
My people, for instance,
176
676380
2002
Pl. a törzs, amihez én is tartozom,
11:18
we don't have any legally recognized land rights.
177
678382
2962
nekünk semmilyen elismert jogunk nincs a földhöz.
11:22
Because our ancestral lands have been distributed to third parties
178
682553
4797
Ősi földünket koncesszióként odaadták harmadik félnek
11:27
as concessions for mining and logging.
179
687391
2503
bányászatra, fakitermelésre.
11:34
Eighty percent of the world's remaining biodiversity
180
694190
4129
Említettem, hogy a Földön ma élő állat- és növényfajok 80%-a
11:38
is within Indigenous communities, as I mentioned before.
181
698361
3545
az őslakos törzsek földjén található.
11:42
And it includes places that are essential
182
702490
4838
Ez magában foglal olyan helyeket is,
melyeknek döntő jelentősége van a világ klímájának alakulásában,
11:47
for our global climate,
183
707370
2294
11:49
our freshwater and food security.
184
709705
3504
valamint ivóvízkészletünk és élelmiszerellátásunk megőrzésében.
11:53
These are places vital to all of us.
185
713709
3295
Ezek a helyek életbevágóan fontosak valamennyiünknek.
11:58
Help in securing Indigenous people's land rights,
186
718089
2919
Segítsenek elismertetni az őslakosok földhöz fűződő jogait,
12:01
join us, support us in our fight.
187
721008
3420
csatlakozzanak hozzánk, támogassák küzdelmünket!
12:05
Making sure that Indigenous people have the means to protect their lands.
188
725805
5172
Biztosítsuk, hogy az őslakosoknak joguk legyen földjük megvédéséhez!
12:11
We can all benefit from that.
189
731435
2503
Ezen mindannyian csak nyerhetünk.
12:16
Make sure that Indigenous people have the economic power
190
736565
4755
Biztosítsuk, hogy az őslakos törzseknek legyen elegendő gazdasági erejük
12:21
and the cultural independence
191
741362
2419
és kulturális függetlenségük,
12:23
so they can be successful in protecting,
192
743823
3086
hogy sikeresek legyenek
ősi területeik megvédésében, kormányzásában!
12:26
defend and govern their ancestral territories.
193
746951
4504
12:33
So, initially,
194
753874
3087
Tehát kezdetben,
12:36
when my community threw me away as thrash,
195
756961
4212
amikor közösségem selejtként vetett ki engem magából,
12:41
they just thought that they were doing what was right.
196
761215
2669
csak azt tették, amit helyesnek véltek.
12:44
They thought that they were doing what was best
197
764218
4630
Azt gondolták, helyesen cselekednek,
12:48
because they learned those things from Western power,
198
768889
4004
mert ezt tanulták a nyugati hatalmaktól.
12:52
Western colonial powers and norms.
199
772935
2544
Gyarmati hatalom, gyarmati normák.
12:56
And then they learned better.
200
776564
2377
Aztán tanultak valami jobbat.
12:58
They learned that I also have important and unique values.
201
778983
4212
Megtudták, hogy értékes és egyedi vagyok én is.
13:03
And guess what?
202
783988
1209
És tudják, hogy van ez?
13:05
We are all doing the same thing with our planet.
203
785656
2586
Mindannyian ezt tesszük a bolygónkkal.
13:08
We are throwing it away,
204
788826
2085
Eldobjuk,
13:10
we are trashing it.
205
790953
1877
semmibe vesszük.
13:12
Maybe only for a while,
206
792830
1251
Talán csak egy rövid időre,
13:14
because we didn't know any better.
207
794123
1710
mert nem tudtunk semmi jobbat.
13:16
Just to realize how much we all need the Earth
208
796625
4505
Ismerjük fel, mennyire szükségünk van a Földre,
13:21
because it uniquely contributes to our lives, and it sustains us.
209
801172
6256
hiszen egyedülálló módon járul hozzá életünkhöz, fenntart minket!
13:30
A healthier relationship is key.
210
810348
3878
Az egészségesebb viszonyulás a nyitja.
13:34
A healthier relationship with Indigenous peoples is key
211
814643
3629
Egészségesebb kapcsolat az őslakosokkal, ez a kulcsa
13:38
to a healthier relationship with the planet
212
818314
2169
a bolygónkkal való egészségesebb kapcsolatnak,
13:40
that we as Indigenous people protect.
213
820524
3963
hiszen mi őslakosként védjük a bolygót.
13:47
And then we can all be recycled.
214
827031
2169
Akkor mindannyian újrahasznosulhatunk.
13:49
(Laughter)
215
829200
1168
(Nevetés)
13:51
And we can thrive and survive
216
831035
4129
Győzedelmeskedhetünk és túlélhetünk
13:55
on this planet that we call Earth.
217
835164
2628
ezen a bolygón, amit Földnek hívunk.
13:58
Thank you.
218
838209
1168
Köszönöm.
13:59
(Applause and cheers)
219
839377
6840
(Taps, ujjongás)
About this site

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7