English Alphabet Pronunciation - Practical ABC Lesson

Udtale af engelsk alfabet - Praktisk ABC-lektion

14,235 views

2022-06-05 ・ English Like A Native


New videos

English Alphabet Pronunciation - Practical ABC Lesson

Udtale af engelsk alfabet - Praktisk ABC-lektion

14,235 views ・ 2022-06-05

English Like A Native


Dobbeltklik venligst på de engelske undertekster nedenfor for at afspille videoen.

00:06
Ready? A, B, C, D,  
0
6960
1920
Parat? A, B, C, D,
00:08
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,  P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
1
8880
2720
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
00:12
Smashed it! Does saying the alphabet in English  
2
12640
3520
Smadrede det! Gør det dig nervøs at sige alfabetet på engelsk
00:16
make you nervous? No problem. Today I’m going  to share some tips and tricks that I use to  
3
16160
6560
? Intet problem. I dag vil jeg dele nogle tips og tricks, som jeg bruger til at
00:22
help my students say the alphabet correctly. My  name’s Anna and this is English Like a Native. 
4
22720
6640
hjælpe mine elever med at sige alfabetet korrekt. Mit navn er Anna, og det her er English Like a Native.
00:29
First off, let’s go through all the sounds in  alphabetical order. I’m going to show you the  
5
29360
5440
Først og fremmest, lad os gennemgå alle lydene i alfabetisk rækkefølge. Jeg vil vise dig
00:34
letter and the phonetic transcription for it. If  you’d like to know more about the phonetics then  
6
34800
5440
brevet og den fonetiske transskription til det. Hvis du gerne vil vide mere om fonetikken, så
00:40
you can check out my videos by clicking  on the links in the description below! 
7
40240
4000
kan du tjekke mine videoer ud ved at klikke på linkene i beskrivelsen nedenfor!
00:44
Repeat after me. A 
8
44240
2800
Gentag efter mig. A
00:48
A B 
9
48480
2480
A B
00:50
B B 
10
50960
1760
B B
00:54
C C 
11
54560
3520
C C
00:58
D D 
12
58080
1760
D D
01:01
E E 
13
61440
1920
E
01:04
F F 
14
64880
1840
F F
01:08
G G 
15
68160
1840
G G
01:11
H H 
16
71520
2000
H
01:15
I I 
17
75040
2080
I I
01:18
J J 
18
78800
1920
J J
01:22
19
82080
500
K
01:23
K L 
20
83920
2160
K L
01:27
L M 
21
87520
2160
L M
01:31
M N 
22
91200
2080
M N
01:34
N O 
23
94800
2160
N O
01:38
O P 
24
98640
2000
P
01:42
P Q 
25
102240
2080
P Q
01:45
Q R 
26
105840
2400
Q R
01:50
R S 
27
110160
3680
R S
01:54
S T 
28
114400
2080
S T
01:58
T U 
29
118320
2640
U
02:02
U V 
30
122880
2400
V
02:07
V W 
31
127120
2720
V W
02:11
W X 
32
131680
2960
W X
02:16
X Y 
33
136720
2560
X Y
02:21
Y Z 
34
141120
2480
Y Z
02:25
Z Now, let’s just say the vowels. 
35
145360
4960
Z Lad os nu bare sige vokalerne.
02:31
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. 
36
151120
6800
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
02:41
That’s it! Well done! Now let’s practise using some common  
37
161600
5200
Det er det! Godt klaret! Lad os nu øve os i at bruge nogle almindelige
02:46
words that contain the same sounds. For example. 
38
166800
5920
ord, der indeholder de samme lyde. For eksempel.
02:52
A. Day. A. B. Bean. B. Like the ones  
39
172720
11840
En dag. AB Bean. B. Ligesom dem
03:04
Jack has in the children’s story! Magic beans. C. Like at the end of the word ‘mercy’. 
40
184560
8480
Jack har i børnehistorien! Magiske bønner. C. Som i slutningen af ​​ordet 'barmhjertighed'.
03:14
“I’m beggin’ you for mercy.  Why don’t you release me?” 
41
194000
4800
"Jeg beder dig om nåde. Hvorfor løslader du mig ikke?”
03:20
C. Next up, D. Demon. D. 
42
200000
6000
C. Dernæst, D. Demon. D.
03:27
E. Sea. E. “Oh I do like to be beside the  
43
207920
7120
E. Hav. E. "Åh, jeg kan godt lide at være ved
03:35
seaside” E. 
44
215040
2240
havet" E.
03:39
F. Like at the beginning of the word ‘effort’. F. 
45
219680
6160
F. Som i begyndelsen af ​​ordet 'indsats'. F.
03:47
G. Like at the beginning of the word ‘genie’. G. 
46
227680
4800
G. Som i begyndelsen af ​​ordet 'genie'. G.
03:53
I always liked the genie in Aladdin  best. Who’s your favourite genie? 
47
233280
4160
Jeg kunne altid bedst lide ånden i Aladdin. Hvem er din yndlingsånd?
03:58
H. Like the middle sound in  the name Rachel, ‘aitch’. 
48
238720
5920
H. Som mellemlyden i navnet Rachel, 'aitch'.
04:06
I. Eye. This one’s an easy one! I. J. Like the precious stone ‘jade’. J. 
49
246560
11120
I. Øje. Den her er nem! IJ Som ædelstenen 'jade'. J.K.
04:19
K. Okay. K. L.  
50
259360
5680
Okay. KL
04:26
Elevator. Going up! L. M. Empty. 
51
266560
7200
Elevator. Går op! LM tom.
04:34
“How no, my cup is empty.  Time to make another tea!” M. 
52
274320
6080
“Hvordan nej, min kop er tom. Tid til at lave endnu en te!" M.
04:41
N. Like in the word ‘energy’. N. O. This one’s like ‘phone’. O. 
53
281520
10400
N. Ligesom i ordet 'energi'. NEJ Denne er som 'telefon'. O.
04:53
P. This one is exactly the  same as the vegetable, ‘pea’. 
54
293760
5040
P. Denne er nøjagtig den samme som grøntsagen, 'ært'.
05:00
Q. This letter is also a word ‘queue’. It’s the  line that you wait in. The spelling is a bit  
55
300480
8400
Q. Dette brev er også et ord 'kø'. Det er den linje, du venter i. Stavemåden er lidt
05:08
difficult, isn’t it? Q. R.  
56
308880
3760
svær, ikke? QR
05:14
R. This is the sound a pirate makes. “Arr maties.” S. Can you find the S in this mess? S. 
57
314400
13040
R. Dette er lyden en pirat laver. "Arr maties." S. Kan du finde S'et i dette rod? S.
05:28
T. Oh look! It’s what I’ve  filled my cup up with! Tea! 
58
328480
5360
T. Åh se! Det er det, jeg har fyldt min kop op med! Te!
05:37
U. We want you! Just like the famous poster!  
59
337600
6560
U. Vi vil have dig! Ligesom den berømte plakat!
05:44
That’s U! Or also a ewe. V. Like the planet Venus. V. 
60
344160
11120
Det er dig! Eller også et moderfår. V. Ligesom planeten Venus. V.
05:56
W. This one doesn’t have a word with the sound  in it, but it’s simply two ewes together. W. 
61
356880
9200
W. Denne har ikke et ord med lyden i, men det er simpelthen to moderfår sammen. W.
06:08
X. Daleks always use this letter.  “Exterminate. Exterminate.” 
62
368080
7600
X. Daleks bruger altid dette brev. "Udrydde. Udrydde."
06:17
Y. Why? The famous three-year-old philosopher’s  favourite question. “Why? Why? Why?” 
63
377280
9200
Y. Hvorfor? Den berømte tre-årige filosofs yndlingsspørgsmål. "Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?"
06:28
Z. This letter rhymes with ‘bed’. /zed/, but  in America they say /ziː/, rhyming with me. Z. 
64
388080
11040
Z. Dette bogstav rimer på 'seng'. /zed/, men i Amerika siger man /ziː/ og rimer på mig. Z.
06:40
Now let’s test your memory. We will work through  those letters again but this time I want you to  
65
400080
6880
Lad os nu teste din hukommelse. Vi vil arbejde igennem disse bogstaver igen, men denne gang vil jeg have dig til at
06:46
say each letter first. I will prompt you and give  you a few seconds before giving you the answer. 
66
406960
6720
sige hvert bogstav først. Jeg vil spørge dig og give dig et par sekunder, før jeg giver dig svaret.
06:57
A, B,  
67
417040
5600
A, B,
07:07
C, D, E,  
68
427200
9600
C, D, E,
07:21
F, G, H, I,  
69
441120
14240
F, G, H, I,
07:39
J, K,  
70
459680
4800
J, K,
07:49
L, M, N, O,  
71
469360
14000
L, M, N, O,
08:07
P, Q, R,  
72
487840
9040
P, Q, R,
08:22
S, T,  
73
502400
5040
S, T,
08:31
U, V, W,  
74
511920
10400
U, V, W,
08:47
X,  
75
527520
560
X,
08:52
Y,  
76
532800
1040
Y,
08:58
Z. Well  
77
538480
1520
Z. Godt
09:00
done. Let’s make it a little bit  harder. I’ll show you some letters  
78
540000
5280
gået. Lad os gøre det lidt sværere. Jeg vil vise dig nogle bogstaver, der
09:05
not in alphabetical order. You will have  a few seconds to say the letter out loud. 
79
545280
6000
ikke er i alfabetisk rækkefølge. Du vil have et par sekunder til at sige brevet højt.
09:14
D H 
80
554080
3360
D H
09:19
S C 
81
559920
3360
S C
09:26
A U 
82
566320
3440
A U
09:32
K Z 
83
572880
3760
K Z
09:39
O R 
84
579360
3200
O R
09:45
G I 
85
585520
4320
G I
09:51
W E
86
591840
3680
W E
09:55
Ok, let’s practise taking dictation. You’re  going to need a piece of paper and a pen. 
87
595520
5600
Ok, lad os øve os i at tage diktat. Du skal bruge et stykke papir og en kuglepen.
10:01
I will say the letter and I  want you to write it. Ready? 
88
601120
3680
Jeg vil sige brevet, og jeg vil have dig til at skrive det. Parat?
10:06
C G 
89
606400
4080
C G
10:14
K M 
90
614480
4640
K M
10:23
Q U 
91
623200
4640
Q U
10:31
W Y 
92
631680
4400
W Y
10:39
Z
93
639280
6560
Z
10:46
Now, let’s really have some fun. Can you do  this eye test? Read aloud the letters from  
94
646960
6880
Lad os virkelig have det sjovt. Kan du lave denne øjentest? Læs bogstaverne højt fra
10:53
the top line all the way to the bottom.  Pause the video if you need more time. 
95
653840
6000
den øverste linje hele vejen til bunden. Sæt videoen på pause, hvis du har brug for mere tid.
11:12
Now speed test yourself. You might want  to pause the video and time yourself  
96
672240
4880
Test nu hastighed dig selv. Du vil måske sætte videoen på pause og tage tid
11:17
saying the alphabet as quickly as you can. This  is just for fun. If you want to share your time,  
97
677120
6480
til at sige alfabetet så hurtigt som muligt. Det her er bare for sjov. Hvis du vil dele din tid,
11:23
then please put it in the comments below. Here we go, let me see if I can beat  
98
683600
3600
så skriv det i kommentarerne nedenfor. Lad mig se, om jeg kan slå
11:27
my personal best. A, B, C, D, E, F, G, H.. 
99
687200
2400
mit personlige bedste. A, B, C, D, E, F, G, H..
11:30
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.. Ahh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O... Huh 
100
690960
6560
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.. Ahh A , B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O... Huh
11:37
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,  N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
101
697520
4320
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
11:45
And the final challenge, can you say it backwards?
102
705360
5920
Og den sidste udfordring, kan du sige det baglæns?
11:51
Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N,  M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A
103
711280
34120
Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A
12:25
Whoo! Fantastic! I really  enjoyed my time with you today. 
104
745400
5080
Whoo! Fantastisk! Jeg nød virkelig min tid med dig i dag.
12:30
If you’d like to learn more English with me then  be sure to click on that ‘subscribe button’. 
105
750480
5040
Hvis du gerne vil lære mere engelsk med mig, så sørg for at klikke på den 'abonner-knap'.
12:35
And for now, why not come and join me in another  
106
755520
3600
Og for nu, hvorfor ikke komme og slutte sig til mig i endnu en
12:39
English lesson. I’ll see you soon.
107
759120
3280
engelsk lektion. Vi ses snart.
About this site

På dette websted kan du se YouTube-videoer, der er nyttige til at lære engelsk. Du vil se engelskundervisning, der er udført af førsteklasses lærere fra hele verden. Dobbeltklik på de engelske undertekster, der vises på hver videoside, for at afspille videoen derfra. Underteksterne ruller i takt med videoafspilningen. Hvis du har kommentarer eller ønsker, bedes du kontakte os ved hjælp af denne kontaktformular.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7